Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 165
Zobrazujem: 40 - 60
Pridať firmu
IČOFirma
40640787: František Franko
44659971: Goldiron s.r.o.
35345926: Helena Demčáková
36782513: HOVEBA s.r.o.
41979761: Ing. Alexander Schudich
14360357: Ing. Andrej Antuš - SLOVBIZ-obchodná firma
43658563: Ing. Iveta Jankurová - JIVA Consulting
34327274: Ing. Jozef Antuš - IK
41992717: Ing. Ľubomír Chomo - VYDRS-Druhotné suroviny
44218192: Ing. Martina Tóthová
40902030: Ing. Stanislav Rusič
10721681: Ing. Werner Frank - ČOVSLUŽBA
40114791: Iveta Gombošová
37650998: Ján Bubanec -KOVOB
44292465: Ján Dilik
41346785: Ján Galik
10809295: Ján Kirnág
41347862: Ján Rybovič
40551351: Ján Vargovič - EKO SPOL
34331379: Jana Gabčová - KOVOTRAS