Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 165
Zobrazujem: 60 - 80
Pridať firmu
IČOFirma
14362244: Jaroslav Petrigáč
32922922: Jaroslav Straka
44611056: Jaroslava Chmurová - motoguma.sk
34917675: Jozef Fedorko
33954950: Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
41768680: Jozef Hohol
41008987: Jozef Kolpaský ZBERNÉ SUROVINY
37115839: Jozef Korpáš
10736573: Jozef Lenz - JUZEP
34655549: Jozef Macejko
10769382: Jozef Stoklasa - FEST
32941978: Jozef Zelinka
44355637: Julian Čupa
43742050: Július Baláž
35344971: Juraj Kachman
43985122: JUZEP s.r.o.
31724523: KO Trade Prešov, spol. s r.o.
37782266: KOCHAN, s.r.o. pobočka Poprad
36443816: KOMUNÁL, spol s r.o.
43816029: KOV - PAPER s.r.o.