Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 15174
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
36460869: 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.
36472271: 2 Common Trade, s.r.o.
36810479: 2HNK, s.r.o.
36504700: 2J s.r.o.
36451011: 7. ROTA, spol. s r.o.
31729291: A.B.J. spol. s r.o. Vranov nad Topľou
31663231: A JE TO spol.s r.o.
00698113: A T A K, výrobné družstvo invalidov
36188816: A-Zet s.r.o.
36448893: ABAR, s.r.o. Bardejov
36161004: Abdulkadr Šakiri
44412487: ACOMODO JM s. r. o.
31729576: ACTIVE-SPORT, spol. s r.o.
31717748: ACTOR 3, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov v konkurze
31727255: ACTUAL MODE a.s.
36482595: AD - PRODUKT s.r.o.
36497096: ADA METAL, s.r.o.
43254616: Adam Dziacky
44249900: Adam Gallík
43546358: Adam Hamara