Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 15174
Zobrazujem: 20 - 40
Pridať firmu
IČOFirma
41515129: Adam Hudák
43171559: Adam Koky
34326227: Adam Misár
40637204: Adam Timko
43951589: Adam Timko
36844292: ADASA, s. r. o.
37748017: Adela Čillíková - ADRI
41577655: Adela Lešková
37351486: Adela Ondejková - AS fashion
35416319: Adela Troppová
00618837: ADRIA spol.s r.o. v konkurze
41083563: Adrián Belcák
41580575: Adrián Berilla
43364306: Adrián Berilla
43707254: Adrián Dreveňák
44161638: Adrián Gajdoščák
43648274: Adrián Galajda
43707777: Adrián Geletka
41085558: Adrián Gnip - INEXDRE
44200684: Adrián Grejták