Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 15174
Zobrazujem: 60 - 80
Pridať firmu
IČOFirma
43335896: Adriana Magurová
40555011: Adriana Polaščíková
43661815: Adriana Tatárová - KRAJČÍRSTVO
40551172: Adriana Vasilišinová - BARBORA
36514152: AeroSab s.r.o.
36513016: AG Plus Slovakia, s.r.o.
36831514: AGAM s.r.o.
35343168: Agáta Baranová
44206950: Agáta Baškovská
43641580: Agáta Bohinská
34570845: Agáta Dzurjáková
34344047: Agáta Hricová
35529440: Agáta Kerekáčová - Zubná technika
10780572: Agáta Kmiťová JAK DUP
10676341: Agáta Krivjančinová čalúnictvo
32405235: Agáta Mrázová MÓDNE KRAJČÍRSTVO
34820701: Agáta Otavková
33605106: Agáta Tokárová U MILANA
36461113: AGC Tatry a.s.
44726643: agentúra glamour, s. r. o.