A-TIS, a.s. Prešov

Upraviť firmu

Naša spoločnosť vznikla 01.12.1994. Nie sme platci DPH. Môžete nás nájsť na adrese Strojnícka 1,  080 06 Prešov. Naše IČO je 31699928.

Prehľad našich činností

Montáž,oprava,údržba el.zariadení a bleskozvodov do 1000 V
Revízia elektrických zariadení
oprava motorových vozidel
Obchodná činnosť-pohonné hmoty,mazadlá
Obchodná činnosť-stavebný materiál,priemyselný materiál
Prenájom motorových vozidiel, stavebných strojov
Prenájom priemyselného tovaru
Výroba malých prefabrikátov
Výkon inžinierskej činnosti
Výkon prác celoplošnej prípravy (meliorácie, rekult.)
Výstavba malých vodných elektrární
Činnosť stavbyvedúceho Pozemné stavby Dopravné stavby - lesné komunikácie Činnosť stavebného dozoru Pozemné stavby Dopravné stavby
Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
Prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
Prípravné práce pre stavby
Prieskumné a podzemné práce
Demolácia a zemné práce
Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
Obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej
Obchodná činnosť s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratmi, obilím, osivom a krmivom, kvetmi, rastlinami, surovými kožkami a kožami a výrobkami z kože
Obchodná činnosť s potravinami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, tabakom, kávou, zeleninou, ovocím, mäsom / baleným / a mäsovými výrobkami, mliekarenskými výrobkami, vajciami, olejom a tukmi
Obchodná činnosť s textilom, odevami, obuvou, kozmetikou, drogériovým tovarom / okrem jedov a žieravín /, farbami a lakmi, čistiacimi prostriedkami / okrem jedov a žieravín /, chemickými výrobkami / okrem jedov a žieravín /
Obchodná činnosť s potrebami pre domácnosť, nábytkom, svietidlami, železiarským tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, sklom, porcelánom, výrobkami zo skla, keramiky
Obchodná činnosť s kancelárskymi potrebami, papierenskými výrobkami, knihami, novinami a časopismi, suvenírmi, fotografickými a kinematografickými výrobkami
Obchodná činnosť s kovmi a kovovými rudami, hnojivami, nerastnými palivami, so spotrebným tovarom, spotrebnou elektronikou, elektrickými prístrojmi pre domácnosť, výpočtovou technikou
Obchodná činnosť s drevom, výrobkami z dreva, obkladacím materiálom, nábytkom, dvojstopovými a jednostopovými motorovými vozidlami a náhradnými dielmi, predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových vozidiel, obrábacími strojmi, bicykle
Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
Sprostredkovanie dopravy
Podnikateľské poradenstvo
Nepravidelná autobusová doprava
Neverejná cestná osobná doprava
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Píliarska výroba Pilčícke práce
Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
Upratovacie služby
Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien

Ďalšie odkazy

www.wiki-firmy.com
www.orsr.sk
www.spolocnosti.info
www.azet.sk
www.obchodny-register.com