Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach
Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach

Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)

Počet firiem: 76
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
37887181: Babie leto, n.o.
42084954: Bc. Monika Zoričáková, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
37886509: Centrum sociálnej pomoci, n.o.
00691968: Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
36167746: Detské centrum " PRE TEBA ", n.o.
00186775: Detský domov
00188778: Detský domov
00520608: Detský domov
17081343: Detský domov
42029481: Detský domov Medzilaborce
00610607: Detský domov Prešov
00352306: Detský domov SLON
37939131: Detský domov sv. Klementa Hofbauera
31991416: Detský domov sv. NIKOLAJA, arcibiskupa Mir-Likijského divotvorca v Medzilaborciach
37886967: Dom detí Božieho milosrdenstva, n. o.
36167916: Dom duševného zdravia n.o.
00691852: Domov dôchodcov
00696374: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tovarné
31948821: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Humennom
37883411: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Medzilaborciach, Ševčenova 681