Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Štátna správa vrátane hospodárskej a sociálnej politiky
Poskytovanie služieb pre spoločnosť ako celok
Povinné sociálne zabezpečenie

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Počet firiem: 673
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
37879693: Horská záchranná služba
35531088: Inšpektorát práce
37870173: Katastrálny úrad v Prešove
17069807: Krajská prokuratúra
36165751: Krajská veterinárna a potravinová správa
37872061: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove
00735850: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
37938011: Krajský lesný úrad v Prešove
37937898: Krajský pozemkový úrad Prešov
37938126: Krajský školský úrad v Prešove
37937782: Krajský stavebný úrad v Prešove
17068410: Krajský súd
37938053: Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
37937944: Krajský úrad životného prostredia Prešov
00321842: Mesto Bardejov
00321982: Mesto Giraltovce
00332399: Mesto Hanušovce nad Topľou
00326283: Mesto Kežmarok
00329321: Mesto Levoča
00327379: Mesto Lipany